Αρχική2018-05-21T16:12:45+00:00

VIDEOS

Στοιχεία ομοσπονδίας

Ίδρυση: Αριθ. Απόφ. 6 5 7 2 / 2 7 – 1 0 – 2 0 0 0
Έδρα : Αμαξοστάσιο Σεπολίων, Κηφισού 94 , 104 42, Αθήνα
Τηλ: 2144146025, 6974038431-6946632370
Fax : 2144146061
Α. Φ . Μ . : 099082862  – ∆ . Ο . Υ .ΚΒ  Αθήνας
Email: selma@stasy.gr